Om Rosenlyst

HISTORIE

Børnehuset Rosenlyst blev bygget i 1979 og hed dengang Børnehuset Caroline Amalievej.
I år 2002 blev det nødvendigt med et navneskift  af institutionen, da Social- og Sundhedsforvaltningens indførte ”Borgerbetjening”. Formålet var at give borgerne lettere adgang til kommunens serviceinformationer. Derfor har de enkelte dagtilbud udfærdiget en ”Sammenlignelig brugerinformation” på kommunens hjemmeside, hvor den enkelte borger kan gå ind og sammenligne de enkelte dagtilbud med hinanden.  

Navnet ”Rosenlyst” har en historisk betydning for vores område, da der fra ca. år 1844 til 1900 lå en lille landbrugsejendom ved navnet Rosenlyst i det sydvestlige hjørne af Lystofte Ås. Denne ejendom tilhørte gårdejer Carl Lund på ”Carlshøj”.

Børnehuset Rosenlyst er en 0-6 års institution med 72 børn og ca. 17 voksne. Vores fysiske rammer er et etplanshus bygget af sunde materialer, mursten, kork på gulvet, højt til loftet osv. Huset er indrettet med 5 grupperum. To vuggestuegrupper, to børnehavegrupper og en skovgruppe. Grupperummene har meget få kvadratmeter pr. barn. Vi kompenserer for dette ved at bruge vores fællesrum til forskellige aktiviteter.

                               
Her er min test