Sukkerpolitik

Sukkerpolitik

Revideret af forældrebestyrelsen d. 29. august 2012.

Reglerne er som følger:

Fødselsdage og lignende afholdes så vidt muligt uden sukker, og forældre opfordres til at udelade dette, når der deles ud. Vi mener ikke, at det er et savn for børnene, hvis der ikke er sukker til stede, og personalet sørger naturligvis for, at dagen bliver festliggjort på behørig vis.

Men ingen regler uden undtagelse:

En is kan uddeles af personalet på udvalgte ture eller en meget varm sommereftermiddag.

Til specielle arrangementer f.eks. julefest, sommerfest, bedsteforældredag osv. vil fx æbleskiver være okay, ligesom der kan serveres saft for børnene.

I pædagogisk øjemed – fx i forbindelse med udnyttelse af haven – er det okay at anvende sukker i begrænset omfang