De pædagogiske læreplaner
Publiceret den 2. januar 2014

1. Årshjulet og Læreplanstemaerne:

 

Ud fra Dagtilbudslovens overordnede retningslinjer om børns udvikling og trivsel, har Børnehuset Rosenlyst i samarbejde med resten af BVI netværket nedskrevet, hvordan vi arbejder med de 6 læreplansteamaer:
-Alsidig personlig udvikling
-Sociale kompetencer
-Krop og bevægelse
-Kulturelle udtryksformer og værdier
-Sprog
-Natur og naturfænomener

Det er ud fra disse 6 overordnede læreplanstemaer, at Børnehuset planlægger og arbejder.
Børnehuset Rosenlyst har valgt at inddele arbejdet med læreplanstemaerne i et årshjul, som giver mulighed for at gå i dybden med et specifikt tema. De to læreplanstemaer: Asidig Personlig udvikling og Social Kompetence arbejdes der med dagligt, da det er en forudsætning for  al læring og udvikling.