Fastelavn

I Børnehuset holder vi hvert år Fastelavn for både vuggestuebørnene og børnehavebørnene. I ugen op til Fastelavn bliver huset pyntet op til vores Fastelavnsfest. I alrummet har vi to store birkegrene, der bliver pyntet. Der bliver klippet, klistret og sunget Fastelavnssange, og børnene dekorerer henholdsvis tønder og papirsposer.
På selve dagen, kommer de forældre der har tid og pynter hele huset op.
Børnene kommer om morgenen enten udklædt eller med udklædningstøj.

Kl.9.30 deler vi børnene op i to grupper:

  • Vuggestuebørnene samles i det lille alrum, hvor de synger Fastelavnssange. Der hænger to poser i alrummet, og vuggestuebørnene bliver delt op i to alderopdelte grupper og får hver deres Fastelavnspose. Der er frugt, rosiner og lidt slik nede i poserne. Når posen er slået ned bliver der kåret en Kattedronning og en Kattekonge.
    Kl.ca.11.00 går vuggestuebørnene tilbage på deres stuer, hvor de spiser deres medbragte mad inden de skal skiftes og ud og putte i deres krybber.
  • Børnehavebørnene samles i det store alrum, hvor børnene hver har medbragt en stol. Børnene sidder i en stor rundkreds, så der er plads til at synge, danse og slå katten af tønden. I loftet hænger der to tønder, som børnene på skift slår til. I tønderne er der frugt, rosiner og lidt slik. Når tønderne er blevet slået ned, bliver der kåret en Kattedronning og en Kattekonge.
    Efter tøndeslagningen spiser børnene sammen i alrummet inden de skal ud og lege på legepladsen. 

Fastelavnsfesten fylder meget i børnene, og de kommer i deres Fastelavnstøj længe efter, hvilket er et udtryk for børnenes begejstring for denne tradition.