Fra børnehave til skovgruppe

 

Denne pjece indeholder informationer om overgangen fra børnehave til skovgruppe.