Retningslinjer ved sygdom

 

Denne pjece er ment som en hjælp til både forældre og personale, når der foretages vurderinger af, om barnet er sygt. 
Med denne pjece vil vi forsøge at gøre det nemmere at komme til enighed om, hvorvidt barnet kan være i børnehuset eller ej.