Børnemiljøvurdering

Børnemiljø lov anno 2011

Ny lovgivning betyder, at Børnemiljø bliver en del af de pædagogiske læreplaner.
I 2011 har forvaltningen udsendt en skabelon til udfyldelse som et tillæg til læreplanerne. Fra 2012 bliver børnemiljø ligeledes 2-årigt.
Lovteksten foreskriver: At pædagogerne skal vurdere det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv.

Det fysiske børnemiljø handler om de fysiske rammer indendørs og udendørs. Det drejer sig bl.a om sundhed, ergonomi, pladsforhold, faciliteter, materialevalg, inventar, kemikalier, indeklima, støj og sikkerhedsmæssige forhold.

Det psykiske børnemiljø
drejer sig om, hvordan det enkelte barn har det med sig selv, de andre børn og de voksne. Det handler om konstruktiv gruppedynamik uden mobning og eksklusion fra fællesskabet. I et godt psykisk børnemiljø bidrager fællesskab, venskaber, tryghed, tillid og medbestemmelse til en positiv hverdag.

Det æstetiske børnemiljø
handler om samspillet mellem omgivelserne og børnenes sanser i dagligdagen. Det æstetiske børnemiljø har betydning, som et rart sted at være og være inspirerende, motiverende, udfordrende og behageligt. Konkret handler det æstetiske miljø om, hvordan indretning, udsmykning af bygninger, rum og legesteder kan indvirke på børns oplevelser og handlinger.

Vi henviser til "Læreplan" i menuen til venstre.